Nakombinujte si svůj DÁRKOVÝ BALÍČEK podle svých not za 60 Kč! ♫ ZDARMA k objednávce IGELITOVÁ TAŠKA se zlatou partiturou! ♫

Ochrana osobních údajů

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti BUBIK s.r.o., IČ 26822377

se sídlem Přerov - Přerov I-Město, Želatovská 2598/17, PSČ 750 02

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 26742

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.sinistra.gift

 Formulář ve formátu PDF

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost BUBIK s.r.o., se sídlem Přerov – Přerov I-Město, Želatovská 2598/17, PSČ 750 02, IČ 26822377, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka 26742 (dále jen „správce“).

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou:

BUBIK s.r.o., Želatovská 2598/17, 750 02 Přerov

Kontakt: +420 731 293 702, info@sinistra.gift

1.3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  1. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

  1. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

♫    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

♫    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

♫    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2.    Účelem zpracování osobních údajů je:

♫    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

♫    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.    Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

  1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1.    Správce uchovává osobní údaje:

♫    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

♫    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

  1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby:

♫    podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy,

♫    zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

♫    zajišťující marketingové služby.

 

5.2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

  1. VAŠE PRÁVA

6.1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte:

♫    právo na přístup e svým osobních údajům dle čl. 15 GDPR,

♫    právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

♫    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

♫    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

♫    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

♫    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

  1. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3.    Správce prohlašuje, že  osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.11.2019.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o. Více aktualit
Naskakuje Vám kusí kůže při poslechu hudby?
Tóny linoucí se z kytar, klavíru, smyčců, dechů, dunivých basů, rytmiky bicích a energických vokálů Vás zvednou ze židle?
Je hudba Vaše druhé JÁ a koncerty jsou neodmyslitelnou součástí Vašeho života?
Se SINISTRA vystupte z davu a staňte se výjimečnými!
SINISTRA SHOP - MUSIC GIFT zvyšuje úroveň Vašeho hudebního vnímání! Hudba je život!